Katalogs
Iepirkumu grozs

Elkor Pluss Pagarinātā Garantija

 

ELKOR veikalu tīkls piedāvā iespēju pagarināt nopirktās preces
garantijas laiku vēl par 1 – 3 gadiem.

Ar Elkor Pluss Pagarinātu Garantiju Jūs saņemsiet sekojošas priekšrocības:

 • Bezmaksas meistara vizīte vai tehnikas piegāde uz servisa centru un atpakaļ, ja preces svars pārsniedz 10 kg.
 • Bezmaksas remonts, ja tiks atklāts ražošanas defekts. 
 • Preces apmaiņa, ja remontrs nav iespējams.

 

Pagarinātā garantijas izcenojums: 

 

Pagarinātās garantijas nosacījumi.

 • Pagarinātā garantija stājas spēkā tikai pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā prasījuma pieteikšanas termiņa (2 gadi) izbeigšanās.

 • Pagarinātās garantijas saistību izpilde tehnikai ir jābūt pieejamai Latvijas valsts teritorijā.
 • Lai veiktu Pagarinātās garantijas saistības izpildi pircējam ir jāsaglabā tehnikas pirkšanas apliecinājums (čeks, pavadzīme, cita darījuma apliecinošs dokuments) un Pagarinātās garantijas sertifikāts.
 • Preces apmaiņas gadījumā pēc punkta 1.c pircējam tiks piedāvāts pēc galveniem parametriem alternatīvs produkts.
 • Pagarinātās garantijas saistības neietekmē pircēja likumīgās tiesības.
 • Pagarināto garantiju ir iespējams noformēt preces iegādes brīdī vai 30 dienu laikā pēc preces iegādes dienas.
 • Pretenzijas par Pagarinātās garantijas pakalpojuma neatbisltību līguma noteikumiem ir izvirzāmas likumdošanās noteiktajā kārtībā un termiņā.


Pagarinātās garantijas pakalpojums neattiecās uz gadījumiem:

 • Ja izstrādājuma modelis vai sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.
 • Ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi.
 • Ja ierīces bojājumi ir radušies ārēja spēka iedarbības rezultātā.
 • Ja bojājumi ir radusies ierīces nepareizas transportēšanas vai uzstādīšanas rezultātā, ko veicis pats pircējs.
 • Ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbisltība valsts noteiktajiem strāvas padeves, telekomunikāciju un kabeļtīkla standartiem vai citi ārēji faktori.
 • Ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, nekvalitatīvi datu nesēji, piederumi, kā arī izejmateriāli.
 • Ja ir veikts nesaskaņots ar Pagarinātās garantijas sniedzēju ierīces remonts vai izjaukšana.
 • Ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām vai sadzīves vajadzībām, tika izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībam vai citai komercdarbībai.
 • Ja tika instalēta ražotāja nesertificēta programmatūra.
 • Ja bojājums radies Force Major apstākļu dēļ (plūdi, ugunsgrēks un citi).
 • Ja ir bojāti izstrādājuma izejmateriāli vai citi piederumi un komplektējošās daļas, kas mēdz novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD un DVD matricas, akumulatori, baterijas u.c.)


Pagarinātās garantijas iegādes termiņi un speciālie nosacījumi.

 • Pircējam ir iespēja iegadāties pagarinātu garantiju preces pirkšanas brīžā.
 • Pircējam ir iespēja iegadāties pagarinātu garantiju 30 dienu laikā no preces pirkšanas brīža, iesniedzot pirkšanas čeku vai pavadzīmi un garantijas talonu ar aizpildītu preces sērijas numuru. (šajā gadījumā pagarinātās garantijas laiks tiek skaitīts no preces pirkšanas diena, nevis no no pagarinātās garantijas iegādes dienas)
 • Pagarinātā garantija neattiecas uz akcijas precēm, kurās jau iekļauj pagarinātu garantiju. 

 

Svarīgi!

Pagarinātā garantija stājās spēkā tikai pēc pamatgarantijas (2 gadi) termiņa beigām.
Pagarinātu garantiju var iegādāties 30 dienu laikā no preces pirkšanas brīža.