Receipt registration

*Get your card within a month after registration.

This is a required field.
This is a required field.
Please enter a valid email address. For example johndoe@domain.com.
This is a required field.
This is a required field.
This is a required field.

Akcijas noteikumi


Iegādājieties kādu no jauniem printeriem, kas norādīti sarakstā zemāk esošajā tabulā (turpmāk — izvēlētie produkti), laika posmā no 15.05.2017  līdz 30.06.2017 (turpmāk — akcijas periods) un saņemiet dāvanu karti vērtībā līdz €50.


Akcijas produkti un dāvanu karšu summas*
L605     - € 50
L1300   - € 50
L382     - € 30
L386     - € 30
L486     - € 30
L655     - € 50
L805     - € 50
L850     - € 50

*dāvanu karšu summās ietverts PVN

1. Akcija attiecas uz izvēlētajiem produktiem, kuri akcijas periodā ir iegādāti ELKOR veikalos.
2. Akcijā drīkst piedalīties personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kas ir Latvijas Republikas iedzīvotāji, un akcijas ietvaros katra mājsaimniecība drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 dāvanu kartes pieprasījumus. Par katru izvēlēto produktu drīkst iesniegt tikai 1 dāvanu kartes pieprasījumu.

3. Akcijā drīkst piedalīties tikai klienti, kuri ir gala lietotāji. Šīs akcijas ietvaros nedrīkst iesniegt dāvanu kartes pieprasījumu saistībā ar iegādātiem izvēlētajiem produktiem, kuri tiks tālākpārdoti trešajai personai. Tālākpārdevēji nedrīkst iesniegt dāvanu kartes pieprasījumu savu klientu vārdā.

4. Akcijā nedrīkst piedalīties uzņēmuma Epson darbinieki, pārstāvji, izplatītāji, tālākpārdevēji, iesaistīto izplatītāju mazumtirdzniecības darbinieki vai jebkura persona, kura ir saistīta ar šo akciju.

5. Akcija neattiecas uz jebkādiem lietotiem, atjaunotiem vai remontētiem produktiem.

6. Dāvanu kartes pieprasījums jāveic 30 kalendāro dienu laikā pēc preces iegādes datuma. Pieprasījumu iesniegšanas beigu datums ir [30.07.2017].


Prasību iesniegšanas kārtība
Lai iesniegtu dāvanu kartes pieprasījumu, apmeklējiet vietni www.epson.xx/xxx, aizpildiet prasības veidlapu un iesniedziet to kopā ar pirkuma apliecinājumu. Jums tiks lūgts sniegt sekojošu personīgu informāciju:
a) akcijas dalībnieka personīgie dati: pilns vārds, pasta adrese, ieskaitot pasta indeksu, kontakttālrunis, e-pasta adrese;
b) tirdzniecības vieta, kur produkts tika iegādāts;
c) iegādātās ierīces sērijas numurs;
d) apliecinājums par akcijas noteikumu izlasīšanu un piekrišanu tiem, ieliekot ķeksīti attiecīgajā lodziņā;
e) organizators pārbaudīs iesnieguma precizitāti, pamatojoties uz dalībnieka sniegtajiem datiem, pieteikumu, pirkuma apliecinājuma kopiju un sērijas numuru.

Kā pirkuma apliecinājums ir jāiesniedz salasāma mazumtirdzniecības čeka vai rēķina kopija, kurā ir skaidri norādīts mazumtirgotāja nosaukums, iegādes datums, produkta nosaukums un pirkuma cena. Tiešsaistes pasūtījuma apstiprinājums nav pieņemams pirkuma apliecinājums.

Pēc dāvanu kartes pieprasījuma saņemšanas jums tiks nosūtīts e-pasta ziņojums ar saņemšanas apstiprinājumu.

Dāvanu karte tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu / pasta adresi 30 dienu laikā pēc pieprasījuma apstiprinājuma saņemšanas.

Dāvanu kartes pieprasījuma iesniedzēja pienākums ir pārliecināties, ka e-pasta adrese vai pasta adrese ir norādīta pareizi.


Ierobežojumi

  • Gadījumā, ja dāvanu karte nozīmē ar nodokli apliekamu atvieglojumu saņemšanu, saņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu nomaksu (ja tādi ir).
  • Gadījumā, ja akcijas produkts tiek atgriezts pārdevējam, dalībnieks vairs nav tiesīgs (atbilstoši likumam) saņemt atmaksu un / vai viņam var tikt lūgts atgriezt dāvanu karti.
  • Gadījumā, ja akcijas rīkotājs uzskata, ka dāvanu kartes pieprasījums, iespējams, nav pamatots, akcijas rīkotājam ir tiesības pieprasīt papildu pierādījumus, dāvanu kartes pieprasījuma apstiprināšanai.

Dāvanu kartes pieprasījums netiks apstiprināts, ja:

  • izvēlētais produkts nav iegādāts akcijas perioda laikā; 
  • nav pilnībā aizpildīta prasības veidlapa;
  • nav iesniegts pirkuma apstiprinājums vai tas nav salasāms;
  • prasība netika iesniegta 30 kalendāro dienu laikā pēc iegādes datuma;
  • pircējs nav ievērojis šos noteikumus un nosacījumus.

Personas dati
Akcijas ietvaros iegūtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar spēkā esošiem vietējiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem un akcijas rīkotāja konfidencialitātes politiku. Jūs jebkurā brīdī, rakstot uz akcijas rīkotāja adresi, varēsiet pieprasīt, lai akcijas rīkotājs šos personas datus nomaina, atjaunina, precizē vai noņem.

Akcijas rīkotājs var izmantot personas datus, lai jūs informētu par akcijas rīkotāja produktiem, pakalpojumiem vai notikumiem vai sniegtu citu informāciju, kas varētu jūs interesēt, ja iepriekš, reģistrējoties akcijas rīkotāja vietnē, esat piekritis informācijas izmantošanai šādā veidā. Ikreiz, elektroniski saņemot akcijas materiālus, jums būs iespēja atteikties no to turpmākas saņemšanas.


Vispārīga informācija
Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par noraidītām prasībām. Akcijas rīkotājs noraidīs prasības, kuras tiks iesniegtas pēc prasību iesniegšanas beigu datuma un kuras akcijas rīkotājs pamatoti uzskatīs par nepilnīgām, nesalasāmām vai krāpnieciskām.

Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas tās valsts likumi, kurā esat iegādājies izvēlēto produktu, un šie noteikumi un nosacījumi ir attiecīgā reģiona kompetento tiesas instanču jurisdikcijā.

Piedaloties šajā akcijā, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šos noteikumus un nosacījums un tiem piekrītat. Akcijas rīkotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai mainīt šos noteikumus un nosacījumus gadījumā, ja rodas apstākļi, kurus akcijas rīkotājs nevar kontrolēt.

Akcijas rīkotājs: akcijas rīkotājs ir Amsterdamā, Nīderlandē reģistrēts uzņēmums Epson Europe B.V.