2017. GADA ATMAKSAS AKCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Iegādājieties kādu no jauniem printeriem, kas ir norādīti sarakstā tālāk esošajā tabulā (turpmāk — izredzētie produkti), laika posmā no 16.08.2017. līdz 31.12.2017. (turpmāk — akcijas periods) un pieprasiet atmaksu apmērā līdz 120 €.

Izraudzītie printeri un atmaksas summas*

L1300 45 €
L1455 120 €
L1800 70 €
L310 20 €
L382 25 €
L386 30 €
L3050 30 €
L3060 30 €
L4150 35 €
L486 35 €
L3070 35 €
L4160 40 €
L565 40 €
L605 45 €
L6160 45 €
L6170 50 €
L655 50 €
L6190 55 €
L805 40 €
L810 50 €
L850 55 €
M100 20 €
M105 20 €
M200 25 €

*Atmaksas summā ir iekļauts PVN.

2. Akcija attiecas uz izredzētajiem produktiem, kuri akcijas periodā ir iegādāti tieši no uzņēmuma Epson vai Epson pilnvarota tālākpārdevēja.

3. Akcijā drīkst piedalīties personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kuru pastāvīgās uzturēšanās valsts ir Latvija, un akcijas ietvaros katra mājsaimniecība drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 prasības. Attiecībā uz katru izredzēto produktu drīkst iesniegt tikai 1 prasību.

4. Akcijā drīkst piedalīties tikai klienti, kuri ir gala lietotāji. Šīs akcijas ietvaros nedrīkst iesniegt prasības saistībā ar iegādātiem izredzētajiem produktiem, kuri tiks tālākpārdoti trešai personai. Tālākpārdevēji nedrīkst iesniegt prasības savu klientu vārdā.

5. Akcijā nedrīkst piedalīties uzņēmuma Epson darbinieki, pārstāvji, izplatītāji, tālākpārdevēji, iesaistīto izplatītāju mazumtirdzniecības darbinieki vai jebkura persona, kura ir saistīta ar šo akciju.

6. Akcija neattiecas uz jebkādiem lietotiem, atjaunotiem vai saremontētiem produktiem.

7. Atmaksas prasība ir jāiesniedz 30 kalendāro dienu laikā pēc pirkšanas datuma. Prasību iesniegšanas beigu datums ir 30.01.2018.

Vispārīga informācija 2017. GADA ATMAKSAS AKCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par noraidītām prasībām. Akcijas rīkotājs noraidīs prasības, kuras tiks iesniegtas pēc prasību iesniegšanas beigu datuma un kuras akcijas rīkotājs pamatoti uzskatīs par nepilnīgām, nesalasāmām vai krāpnieciskām.

Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas tās valsts likumi, kurā esat iegādājies izredzēto produktu, un šie noteikumiem un nosacījumiem ir attiecīgā reģiona kompetento tiesas instanču jurisdikcijā.

 Piedaloties šajā akcijā, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šos noteikumus un nosacījums un tiem piekrītat. Akcijas rīkotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai mainīt šos noteikumus un nosacījumus gadījumā, ja rodas apstākļi, kurus akcijas rīkotājs nevar kontrolēt.

Akcijas rīkotājs: akcijas rīkotājs ir uzņēmums Epson Europe B.V.

Izvēlēties printeri var šiet: https://www.elkor.lv/lat/elektronika-1/datori/biroja-tehnika/printeri?manufacturer=436