Svarīgākais par produktu kategoriju - Plīts virsmas

Atlikušā karstuma indikators

Praktisks ikdienas pielietojums: atlikušā karstuma indik. novērš nejaušu pieskaršanos vēl karstai gatav. zonai.

More information

Aizsargizslēgšana

Vieds risinājums: ja gatavošanas zona tiek karsēta neparasti ilgi, tā tiek automātiski izslēgta.

More information

Automātiska uzvārīšana

Vienmēr tieši laikā: lai novērstu piedegšanu, automātika pazemina augsto sākotnējo jaudu.

More information

Aizsardzība pret pārkaršanu un traucējumu kontrole

Saudzē plīts virsmu: pārslodzes gadījumā gatavošanas zona automātiski izslēdzas.

More information

Bloķēšanas funkcija un ieslēgšanas bloķēšana

Īpaši noderīgi: abas šīs funkcijas novērš nejaušu plīts virsmas darbināšanu.

More information

Individuālas iestatīšanas iespējas

Pilnīgi unikāli: plīts virsmas pamatiestatījumus var individuāli pielāgot.

More information