Padarīsim pasauli zaļāku kopa ar Samsung!

Iegūstiet līdz pat EUR 500 Dāvanu karti par akcijas precēm!

Akcijas noteikumi

Atnesiet uz veikaliem ELKOR TEHNIKA, kas atrodas pēc adrese u/v Elkor Plaza, Brīvības gatvē 201, t/c Spice Home, Jaunmoku iela 13 jebkuru televizoru - darba kārtībā un iegādājieties kādu no jauniem SAMSUNG QLed televizoriem, kas norādīti sarakstā zemāk, esošajā tabulā ( turpmāk izvēlētie produkti), laika posmā no 16.06. līdz 30.07.2017. (turpmāk akcijas periods) un saņemiet dāvanu karti vērtībā līdz Eur 500.

Akcijas produkti un dāvanu karšu summas* 

Samsung QE55Q7F – Eur 400
Samsung QE55Q7C – Eur 400
Samsung QE55Q8C – Eur 400
Samsung QE65Q7F – Eur 500
Samsung QE65Q7C – Eur 500
Samsung QE65Q8C – Eur 500

*dāvanu karšu summās ietverts PVN
1. Akcija attiecas uz izvēlētajiem produktiem, kuri akcijas periodā ir iegādāti ELKOR TEHNIKA veikalos.
2. Akcijā drīkst piedalīties personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un kas ir Latvijas Republikas iedzīvotāji. Par katru iesniegto veco televizoru var saņem tikai vienu dāvanu karti jauna Samsung QLed izvēlētā produkta iegādei.
3. Akcijā drīkst piedalīties tikai klienti, kuri ir gala lietotāji. Šīs akcijas ietvaros nedrīkst nodot veco televizoru un saņemt dāvanu karti jauna Samsung QLed televizora iegādei, lai tiktu talākpardoti trešajai personai. Tālākpārdevēji nedrīkst nodot televizorus un saņemt dāvanu kartes jauna Samsung QLed iegādei savu klientu vārdā.
4. Akcijā nedrīkst piedalīties uzņēmuma SAMSUNG darbinieki, pārstāvji, izplatītāji, tālākpārdevēji, iesaistīto izplatītāju mazumtirdzniecības darbinieki vai jebkura persona, kura ir saistīta ar šo akciju.
5. Akcija neattiecas uz jebkādiem citiem SAMSUNG un citu ražotāju televizoriem.
6. Dāvanu karti jauna SAMSUNG QLed var izmantot tikai akcijas periodā.

Samsung QLed televizora iegādes kartība

Lai iegādātos kādu no Samsung QLed akcijas televizoriem un saņemtu dāvanu karti tā iegādei jāievēro visi akcijas noteikumi. Rīcība:

 • uz veikaliem Elkor Tehnika televizoru nodaļu jāatnes televizors, kas ir lietošanas kartībā;
 • jāaizpilda pieteikums, akcijas dalībnieka personīgie dati: pilns vārds, pasta adrese, ieskaitot pasta indeksu;
 • kontakttālrunis, e-pasta adrese;
 • tirdzniecības vieta, kur produkts tika iegādāts;
 • apliecinājums par akcijas noteikumu izlasīšanu un piekrišanu;
 • organizators pārbaudīs pieteikuma precizitāti, pamatojoties uz dalībnieka sniegtajiem datiem;
 • jāizvēlās, kuru no Samsung QLed akcijas televizoriem vēlaties;
 • jānoformē pirkums;
 • saņemt dāvanu karti, kura tiek uzreiz atvilkta no maksājamās summas.

Ierobežojumi

 • Gadījumā, ja dāvanu karte nozīmē ar nodokli apliekamu atvieglojumu saņemšanu, saņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu nomaksu (ja tādi ir).
 • Gadījumā, ja akcijas produkts tiek atgriezts pārdevējam, dalībnieks vairs nav tiesīgs (atbilstoši likumam) saņemt atmaksu un / vai viņam var tikt lūgts atgriezt dāvanu karti.
 • Gadījumā, ja akcijas rīkotājs uzskata, ka dāvanu kartes pieprasījums, nav pamatots, akcijas rīkotājam ir tiesības pieprasīt papildu pierādījumus.


Dāvanu kartes pieprasījums netiks apstiprināts, ja:

 • Nododot veco televizoru tiek konstatēts, ka tas nav darba kārtībā;
 • izvēlētais produkts nav iegādāts akcijas perioda laikā; 
 • nav pilnībā aizpildīts pieteikums;
 • pircējs nav ievērojis šos noteikumus un nosacījumus.

Personas dati 
Akcijas ietvaros iegūtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar spēkā esošiem vietējiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem un akcijas rīkotāja konfidencialitātes politiku. Jūs jebkurā brīdī, rakstot uz akcijas rīkotāja adresi, varēsiet pieprasīt, lai akcijas rīkotājs šos personas datus nomaina, atjaunina, precizē vai noņem.
Akcijas rīkotājs var izmantot personas datus, lai jūs informētu par akcijas rīkotāja produktiem, pakalpojumiem vai notikumiem vai sniegtu citu informāciju, kas varētu jūs interesēt, tāpat akcijas dalībnieks var atteikties no informācijas saņemšanas.

Vispārīga informācija

Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par noraidītām prasībām. Akcijas rīkotājs noraidīs prasības, kuras tiks iesniegtas pēc prasību iesniegšanas beigu datuma un kuras akcijas rīkotājs pamatoti uzskatīs par nepilnīgām, nesalasāmām vai krāpnieciskām.
Piedaloties šajā akcijā, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šos noteikumus un nosacījums un tiem piekrītat. Akcijas rīkotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai mainīt šos noteikumus un nosacījumus gadījumā, ja rodas apstākļi, kurus akcijas rīkotājs nevar kontrolēt.
Akcijas rīkotājs: Sia “ETG”, Rīga, Latvija, Brīvības gatve 201.