Izvēlne

Apdrošini savu pirkumu un lieto jauno elektrotehniku bez raizēm!

Rūpējoties par klientu labsajūtu un drošības sajūtu, ELKOR sadarbībā ar AAS „BALTA” visiem saviem klientiem piedāvā īpašu apdrošināšanas veidu elektroierīcēm. Iegādājoties elektrotehniku un mobilās ierīces ELKOR tīkla veikalos, varat apdrošināt tās pret bojājumiem, zādzībām un citiem negadījumiem, kad nav spēkā ražotāja noteiktā garantija.

Apdrošināšana pasargās jūs no zaudējumiem, kas var rasties, ja pirkums tiek ārēji bojāts, pilnīgi iet bojā vai tiek nozagts.

Pc apdrosinasana

Kur un kā iegādāties apdrošināšanu?

Apdrošināšanu var iegādāties pirkuma iegādes brīdī jebkurā no ELKOR veikaliem. Pārdevējs iepazīstinās ar apdrošināšanas noteikumiem un sagatavos apdrošināšanas polisi. 

Kādas ierīces ir iespējams apdrošināt?

    -     Mobilos telefonus;
    -     Planšetdatorus;
    -     Portatīvos datorus;
    -     Foto/video tehniku. 

Kādi ir apdrošinātie un atlīdzināmie riski?

    -     Fizisks bojājums (jebkāds neparedzēts fizisks bojājums – plīsis, noliets ekrāns vai klaviatūra utml.);
    -     Zādzība (nozagšana, nolaupīšana - ja ir ziņots policijā);
    -     Zudums (nozaudēta vieglas neuzmanības dēļ).

 

Kādi ir apdrošināšanas nosacījumi?

Apdrošināšanas maksa ir atkarīga no ierīces vērtības iegādes brīdī. 

Pašrisks:

    -     15% no preces vērtības, preces bojājumu un zādzības gadījumā ( pašriska minimālais apmērs 30.00 €)
    -     50% no preces vērtības, preces nozaudēšanas/zuduma gadījumā.

Nozīmīgākie gadījumi kādos zaudējumi netiek atlīdzināti:

    -     Bez uzraudzības atstāta ierīce, kā rezultātā tā ir nozagta;
    -     Ja apdrošinātā persona ir bijusi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī brīdī, kad ir iestājies kāds no riskiem;
    -     Citi izņēmumi Pirkumu apdrošināšanas noteikumos http://www.balta.lv/lv/noteikumi.

Tablet apdrosinasana

 

Atlīdzības pieteikšana

Atlīdzību var pieteikt, zvanot uz AAS Balta atlīdzību tālruni 675 333 75

Ņem vērā!

Apdrošināšanas piedāvājums ir spēkā pirkuma brīdī.
Pie pārdevēja var apdrošināt preces, kuru cena nepārsniedz 2 845.60 EUR
Apdrošināšanas polises darbības termiņš ir 12 mēneši.
Apdrošināšana darbojas visās pasaules valstīs.