Pievienoties
Grozs

Lojalitātes programmas noteikumi

ELKOR klientu lojalitātes programma ir programma pastāvīgajiem klientiem, kas dod tiesības saņemt īpašus piedāvājumus, uzkrāt un izmantot ELKOR naudu. Lai kļūtu par lojalitātes programmas dalībnieku un izmantotu programmas priekšrocības, jāreģistrējas un jāsaņem elektroniskas uzskaites ELKOR Klienta karte. ELKOR patur tiesības mainīt lojalitātes programmas noteikumus, publicējot jaunos noteikumus interneta vietnē www.elkor.lv vai vienpusēji izbeigt programmu. Jaunie ELKOR lojalitātes programmas noteikumi stājas spēkā 2016. gada 4. aprīļa visos ELKOR veikalos Latvijas teritorijā.


Dalība ELKOR lojalitātes programmā

1. Dalību ELKOR lojalitātes programmā regulē tās „Noteikumi” punkti.
2. Par lojalitātes programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona no 12 gadu vecuma.
3. Lai kļūtu par programmas dalībnieku, jāiepazīstas ar tās noteikumiem. Jāaizpilda pieteikuma anketa, kuru var saņemt jebkurā ELKOR veikalā vai lejupielādēt interneta vietnē www.elkor.lv. Anketas aizpildīšana ir obligāts priekšnoteikums Klienta kartes saņemšanai.     Aizpildītā anketa jāiesniedz ELKOR veikala kasierim un jāsamaksā izgatavošanas maksa EUR 5,00. Klienta karti lojalitātes programmas dalībnieks var saņemt kādā no ELKOR veikaliem vai pa pastu, norādot pieteikuma anketā vēlamo saņemšanas veidu.
4. ELKOR lojalitātes programmas dalībniekam var būt tikai viena Klienta karte. 
5. ELKOR patur tiesības noraidīt personas dalību ELKOR lojalitātes programmā pēc saviem ieskatiem, nesniedzot mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus. 
6. Uz Klienta kartes ir norādīts lojalitātes programmas dalībnieka vārds, uzvārds un kartes individuālais numurs. 
7. Klienta vēlmes gadījumā, uz Klienta kartes var būt norādīts tikai tās individuālais numurs.
8. Kartes izgatavošanas dienā, programmas dalībniekam tiek piešķirts 1. privilēģiju līmenis.
9. Gadījumā, ja ELKOR Klienta karte ir nozaudēta, kartes īpašniekam jāzvana darba dienās no plkst. 9:00 - 18:00 pa tālruni +371 67070702, lai bloķētu Klienta karti. Jānosauc savu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu. 
10. Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā, lai saņemtu jaunu karti, ir jāaizpilda kartes pieteikuma anketa jebkurā no ELKOR veikaliem, jāiesniedz kasierim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un jāveic apmaksa EUR 5,00 apmērā par jaunās kartes izgatavošanu. Uzkrātā ELKOR nauda tiek pārskaitīta uz jauno Klienta karti. 
11. Ja kartes nozaudēšanas gadījumā ir izgatavota jauna Klienta karte, tās izgatavošanas maksa netiek atgriezta. Ja ir pieteikts Klienta kartes nozaudējums, bet jaunā Klienta karte vēl nav noformēta, ir iespējams atbloķēt veco karti. Lai atbloķētu Klienta karti, ir jāvēršas jebkurā ELKOR veikalā un kasierim jāuzrāda karte un personu apliecinošs dokuments. Klienta kartes atbloķēšana ir bez maksas. 
12. Gadījumā, ja tiek mainīti lojalitātes programmas dalībnieka personas dati (piemēram, uzvārda maiņa), dalībnieks var pasūtīt jaunu karti, atkārtoti aizpildot pieteikuma anketu un samaksājot kartes izgatavošanas maksu EUR 5,00 apmērā. 
13. Klienta kartei nav derīguma termiņa.
14. Gadījumos, ja tiek nozaudēta Klienta karte un tiek izgatavota jauna, saņemot Klienta karti ELKOR veikalu kasēs, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Personu apliecinošs dokuments veikalu kasēs jāuzrāda arī gadījumos, kad tiek mainīta klienta kontaktinformācija.

ELKOR naudas uzkrāšana

15. Kartei var būt viens no trīs privilēģiju līmeņiem, atbilstošs pirkumu summai, kas veikti, izmantojot karti. 
16. 1.privilēģiju līmenī Klienta kartes kontā tiek ieskaitīta ELKOR nauda 5% apmērā no pirkumu summas, 2.līmenī - 7%, bet 3.līmenī – 10%. 
17. Iegādājoties preces par īpašām cenām Klienta karšu īpašniekiem un akcijas preces, 1.privilēģiju līmenī Klienta kartes kontā tiek ieskaitīta ELKOR nauda 1% apmērā no pirkuma summas, 2.līmenī – 2%, 3.līmenī – 3%. 
18. ELKOR nauda netiek uzkrāta, iegādājoties dāvanu kartes, telefonu priekšapmaksas kartes, preses izdevumus, tabakas izstrādājumus, veicot pakalpojumu apmaksu (šuvēja, dāvanu saiņošanas, preču piegādes un ELKOR FOTO pakalpojumi), kā arī, ja prece tiek pirkta ar papildu atlaidi. ELKOR nauda netiek uzkrāta arī īpašo akciju laikā, kas notiek atsevišķos ELKOR veikalos, piemēram, Nakts izpārdošana, Atlaižu Maratons utt. 
19. ELKOR nauda tiek piešķirta, ja apmaksa par pirkumu tiek veikta skaidrā naudā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu, kā arī apmaksājot pirkumu ar ELKOR dāvanu karti. 
20. ELKOR nauda tiek piešķirta par preci, kura tiek pirkta līzingā. 
21. ELKOR lojalitātes programmas priekšrocības var izmantot tikai uzrādot ELKOR Klienta karti.

Priekšrocības ar ELKOR Klienta karti

22. ELKOR lojalitātes programmas ietvaros Klientu kartes īpašnieks saņem 15% atlaidi restorānā-picērijā STORANO (u/v ELKOR PLAZA 1. stāvā, Brīvības gatvē 201, Rīgā)
23. ELKOR lojalitātes programmas dalībnieki, kas iegādājušies apģērbu u/v ELKOR PLAZA (Brīvības gatvē 201, Rīgā) apģērbu nodaļā ELKOR Fashion, var izmantot šuvējas pakalpojumus iegādātā apģērba korekcijai, atbilstoši cenrādim, EUR 15,00 robežās bez maksas.

ELKOR lojalitātes programmas privilēģiju līmeņu piedāvājumu apkopojums: 

Privilēģiju līmenis I II III
Pirkumu summa, EUR 0–699.99 700-3999.99 4000+
Uzkrātā ELKOR nauda iegādājoties preces par standarta cenu*, % 5 7 10
Uzkrātā ELKOR nauda iegādājoties preces par īpaso, Klienta kartes īpašniekiem paredzēto cenu, vai akcijas preces*, % 1 2 3
Atlaide STORANO, ELKOR FOOD&WINE, % 15 15 15
Šuvējas pakalpojumi apģērbu korekcijai līdz  15 EUR bez maksas u/v ELKOR PLAZA apģērbu nodaļā, ELKOR Fashion un ELKOR KIDS iegādātam apģērbam

* skatīt lojalitātes programmas noteikumu 18.punktu, kuros gadījumos netiek uzkrāta ELKOR nauda;


ELKOR naudas izmantošana

24. Uzkrāto ELKOR naudu var izmantot, norēķinoties par pirkumiem visos ELKOR veikalos. 
25. Lojalitātes programmas dalībnieks, veicot pirkumu, var izvēlēties uzkrātās ELKOR naudas izmantošanas summu, taču tā nevar būt lielāka par 50% no pirkuma summas. 
26. Lai izmantotu uzkrāto ELKOR naudu pirkuma apmaksai, jābrīdina veikala kasieris pirms pirkuma noformēšanas. 
27. ELKOR naudu nevar nodot citiem, pārsūtīt vai samainīt pret naudu. 
28. Ar uzkrāto ELKOR naudu nevar iegādāties ELKOR dāvanu kartes un pirkuma apdrošināšanu. 
29. Gadījumā, ja lojalitātes programmas dalībnieks atdod iegādāto preci, par pirkumu piešķirtā ELKOR nauda tiek anulēta nākamajā dienā pēc darījuma (preces atdošanas). 
30. Ja programmas dalībnieks vienu gadu laikā nav veicis pirkumus, izmantojot klienta karti, Kartes kontā uzkrātā ELKOR nauda tiek anulēta.


Uzkrātās ELKOR naudas pārskats un personas datu maiņa

31. Par pirkumu uzkrātā ELKOR nauda lojalitātes programmas dalībnieka kartes kontā tiek ieskaitīta divu darba dienu laikā pēc pirkuma veikšanas. Lojalitātes programmas dalībnieki savu uzkrāto ELKOR naudu var uzzināt: autorizējoties interneta vietnē www.elkor.lv, sadaļā Klienta kartes bilance, visu ELKOR veikalu kasēs, zvanot darba dienās no plkst. 9:00 – 18:00 pa tālruni +371 67070702, vai sūtot e-pastu: info@elkor.lv
32. Autorizējoties interneta vietnē www.elkor.lv, sadaļā Klienta kartes bilance, iespējams aplūkot uzkrāto ELKOR naudu EUR, esošo privilēģiju līmeni, kā arī citu informāciju. 
33. Autorizējoties interneta vietnē www.elkor.lv, sadaļā Klienta kartes īpašnieka dati, iespējams atzīmēt/mainīt informācijas saņemšanas veidu, kontaktinformāciju (tālruņa Nr., e-pastu un pasta adresi) un sazināšanās valodu. Veiktās izmaiņas stājas spēkā pēc datu apstrādes, kas var aizņemt līdz 3 darba dienām. Kamēr dati nav apstrādāti, iespējams redzēt pašreizējos parametrus, kā arī pieprasījumu parametru maiņai („Izmainīt”). Ja dati pēc 3 darba dienām nav mainījušies, nozīmē, ka veiktās izmaiņas nav apstiprinātas (bija sniegti nepatiesi vai neticami dati).

Personas datu apkopošana

34. Lai nodrošinātu ELKOR klientu lojalitātes programmas darbību, ELKOR apkopo programmas dalībnieku sniegtos personu datus. 
35. Kļūstot par ELKOR lojalitātes programmas dalībnieku, aizpildot pieteikuma anketu: programmas dalībnieks apstiprina informācijas autentiskumu, piekrīt viņa datu apstrādei SIA „ETG” klientu reģistrā un piekrīt lojalitātes programmas noteikumiem, kas publicēti interneta vietnē www.elkor.lv. 
36. ELKOR lojalitātes programmas dalībnieks piekrīt, ka ELKOR var izmantot pieteikuma anketas informāciju dalībnieka identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par jaunumiem, īpašiem piedāvājumiem, izmaiņām ELKOR lojalitātes programmā un ELKOR naudas uzskaitei. Sazināšanās veidu nosaka dalībnieka izvēle, aizpildot ELKOR lojalitātes programmas Klienta kartes pieteikuma anketu. 
37. ELKOR apņemas turēt drošībā programmas dalībnieku personas datus un nenodot tos trešajām personām.