PREČU LOTERIJAS “ELKOR JUBILEJAS LOTERIJA”

1.Organizētājs: SIA “ELKOR TRADE”, Brīvības gatve 201, Rīga, LV–1039.

2.Loterijas norises vieta: Rīga, visi ELKOR veikali.

3.Loterijas norises laiks: no 14.06.2010. līdz 13.07.2010.

4.Laimestu fonds: Loterijā tiks izlozētas 20 balvas.

5.Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi: Lai piedalītos loterijā, fiziskai personai laikā no 14.06.2010. līdz 09.07.2010. ir jāiegādājas jebkura prece kādā no ELKOR veikaliem par summu virs 20 latiem (pirkuma summai ir jābūt virs 20 latiem uz viena kases čeka, bet summā nedrīkst iekļaut alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus). Katram pircējam, kura pirkuma summa pārsniedz LVL 20.00 (divdesmit lati), visos ELKOR veikalos tiks izsniegts kupons, kurā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un savs tālruņa numurs. Dalībai loterijā jāaizpilda pie pirkuma veikšanas izsniegtais kupons, kas jāiemet speciālajā Loterijas kastē veikalā. Balvu saņemšanai obligāti jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls!

6.Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: katram laimestam izlozes vadītājs nejaušības kārtībā no kastes ar dalībnieku aizpildītiem kuponiem izņem vienu kuponu, publiski paziņojot laimējušo personu. Izloze notiks Brīvības gatvē 201, Rīgā, 10.07.2010. no plkst. 20:00.

7.Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildus izmaksas: Laimesta saņemšanas papildus izmaksas nav. Saņemt laimestu var līdz 30.07.2010., Brīvības gatvē 201, Rīgā, tālr. 67070707, kontaktpersona Inta Grase. Informācija par balvu ieguvējiem tiks publicēta arī mājas lapā www.elkor.lv no 13.07.2010. Lai saņemtu balvu, loterijas dalībniekam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un pirkuma čeks.

8.Pretenzijas par loterijas norisi loterijas dalībnieki var pieteikt SIA “ELKOR TRADE” birojā Rīgā, Brīvības gatvē 201 līdz 30.07.2010. Saņemot pretenziju, tā tiks izskatīta divu nedēļu laikā.

9.Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā: SIA „ELKOR TRADE”, SIA „ETG” un SIA „AV Tehnika” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Šo personu piedalīšanās gadījumā iegūtais laimests tiks atgriezts organizatora tirdzniecības tīklā.