Pievienoties
Grozs

A/S ''Lateko Līzings"


Kreditēšanas noteikumi:

 • Jebkuras preces un pakalpojumi vērtībā sākot no EUR 50 - 6 500

 • Kreditēšanas termiņš līdz 36 mēnešiem

 • Maksimālā aizdevuma summa – EUR 6 500. 

 • Аizdevuma summa mobilā telefona iegādei nedrīkst pārsniegt EUR 1200.00 un maksimālais aizdevuma atmaksas termiņš 24 mēneši

 • Aizņēmējs – LR iedzīvotājs ar pastāvīgu darbavietu, vecumā no 18 līdz 70 gadiem

  Priekšrocības:

 • Nemainīga ikmēneša maksājuma summa kredīta atmaksas grafikā, kas Jums ļauj plānot savu budžetu

 • Iespēja kredītu atmaksāt pirms līgumā noteiktā termiņa,  procentus un apkalpošanas maksu sedzot par faktiski izmantoto laika posmu

 • Netiek piemērotas soda sankcijas par pirmstermiņa kredīta dzēšanu

 • Iespēja pārcelt maksājuma datumu

  Nepieciešamie dokumenti:

 • Pase

 • Personas apliecību (eID karti)