Pievienoties
Grozs

Zīmējumu konkursa «Sapņu dāvana māmiņai» nolikums

1. RIKOTĀJI
Кonkursu organizē veikalu tīkls ELKOR. Konkursu atbalsta Valsts izglītības satura centrs.
2. DALĪBNIEKI
1.- 4. klašu skolēni
3. DARBA TĒMA
Bērnu sapņi, kā vēlētos iepriecināt savu māmiņu Māmiņdienā
4. DARBU IZSTRĀDES UN IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI:
4.1. Konkursa dalībnieku uzdevums ir uzzīmēt zīmējumu, kura saturs liecinātu, kādā veidā un ar ko bērni vēlētos iepriecināt māmiņu Māmiņdienā;

4.2. Zīmējumam jāpievieno apraksts – paskaidrojums, kādēļ uzzīmētas tieši zīmējumā attēlotās lietas - kādēļ pēc bērna domām tieši tāda dāvana viņa mammai būtu nepieciešama, kāpēc tā iepriecinātu māmiņu. Aprakstu ieteicams veikt zīmējuma otrā pusē. Aprakstam nav noteikts apjoms. Darbi bez apraksta netiks ņemti vērā;

4.3. Darbam jāpievieno kontaktinformācija (savs vārds, uzvārds, adrese, skola, klase, kā arī mammas vārds, uzvārds un tālruņa numurs);

4.4. Darbs jāveic uz A4 formāta (21,0×29,7 cm) papīra/kartona lapas;

4.5. Darbu var veikt, izmantojot brīvi izvēlētu zīmējuma tehniku (krāsu zīmuļi, flomāsteri, pildspalvas, tintes pildspalvas, eļļas krītiņi, tuša u.c.).
5. DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN VIETA
Zīmējums (nesalocīts) ar aprakstu jāiesūta līdz 2010. gada 27. aprīlim (pasta zīmogs) uz sekojošu adresi: ELKOR administrācija, Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039 ar norādi "Zīmējumu konkursam".
6. NORISE
1. posms: Konkursa izsludināšana
Konkurss sākas 2010. gada 8. aprīlī. Zīmējumu iesūtīšanas laiks ir no 2010. gada 8. līdz 27. aprīlim (pasta zīmogs).
2. posms: Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana
Visus konkursam iesūtītos zīmējumus ar aprakstiem vērtēs žūrijas komisija. Uzvarētājus noteiks 2 kārtās:

Pirmā kārta. No katra reģiona (Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale, Rīga un Rīgas reģions) žūrijas komisija izvirzīs 6 labākos un sociāli nozīmīgākos darbus, kopā 30 finālistus, kuru darbi tiks izstādīti zīmējumu izstādē tirdzniecības centrā Elkor Plaza Mātes dienā, 9.maijā.

Otrā kārta. No katra reģiona 6 finālistiem žūrijas komisija izvirzīs vienu uzvarētāju, kopā 5 uzvarētājus, kuru uzzīmētos sapņus Elkor īstenos dzīvē un bērni ar mātēm saņems balvas.
3. posms: Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana
Visi 30 finālisti tiks aicināti uz zīmējumu izstādes atklāšanu tirdzniecības centrā Elkor Plaza Mātes dienā, 9.maijā, kur tiks paziņoti katra reģiona uzvarētāji un pasniegtas balvas. Māmiņām ar bērniem būs iespēja arī piedalīties īpašā tirdzniecības centrā Elkor Plaza rīkotā aktivitātē par godu Mātes dienai - veikt fotosesiju īpaši izveidotā ziedu fotostudijā.
7. DARBU IZVĒRTĒŠANA UN ŽŪRIJAS KOMISIJA
Piecus konkursa uzvarētājus noteiks žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Izglītības satura un eksaminācijas centra pārstāvji, Elkor pārstāvji, kā arī praktizējoši psihologi. Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
  • atbilstība uzdevuma nosacījumiem;
  • zīmējuma pamatotība - kādas vajadzības apmierina zīmējumā attēlotā lieta/-as
  • zīmējumā attēlotās lietas praktiskais pielietojums tagad/šodien vai tālākā nākotnē;
  • zīmējuma kompozicionālais un tehniskais risinājums;
  • izpildījuma kvalitāte.

Konkursa komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
8. KONKURSA REZULTĀTI
Konkursa rezultāti - pieci uzvarētāji tiks paziņoti 2010. gada 9.maijā tirdzniecības centrā Elkor Plaza un publicēti mājas lapā www.elkor.lv
9. TIESĪBAS
Visas tiesības uz konkursa zīmējumiem un to aprakstiem patur veikalu tīkls Elkor. Iesniedzot darbu, darba autors piekrīt tam, ka konkursa organizatori bez papildus samaksas darbu var publiskot, publicēt un reproducēt pēc saviem ieskatiem.