Izmēģini „Philips” produktu kvalitāti. Mūsu kampaņā vari iegādāties „Philips” produktos bez jebkāda riska. Ja tie neapmierinās Tavas prasības, garantējam atmaksāt naudu.

1.Šajā produkta veicināšanas kampaņā tiek iekļauti Philips mājas audio sistēmas ar produktu kodiem*: DS700, DS1100, DS3020, DS7510, DS7600, DS3500, DS8500, DS8530, DS8550, DS9, DS8800W, DS9000, DS9010, DS9800W, AS111, AS351, MCD712, MCi298, MCM770, MCM7000, DCD7010, DCM5090, MCi730, MBD7020, MCM906, DCD8000, MCD909, WMS8080, MCi8080, MCD900, NP3700, NP3900, DCM2060, MCM2050, MCM3050, DCM3060, MCi900 ,HTS9140, CSS2113, HTS7140, HTS5131, HTS5120, HTS5110, HTS3111, HTS9241, HTS9221, HTS7202, HTS9540, HTS9520, HTS8562 un visi skuvekļi, epilatori, rokas blenderi, virtuves kombaini, gludekļi, kas iegādāti no 2011. gada 1. novembra līdz 2012. gada 31. janvārim.

2. Preces, kas iekļautas kampaņā, 60 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas dienas, var iesniegt atpirkšanai RARE Darbnīca, Miera ielā 19-19, Rīga, tel. 29478771. Nosūtot pa pastu, iesniegšanas diena ir diena, kad sūtījums saņemts pastā.

3. Atpirkšanai iesniedzams preces komplekts tādā komplektācijā, kādā tas pārdots mazumtirdzniecībā, tai skaitā visi iegūtie papildus labumi (dāvanu kartes un dāvanas), bez bojājumiem, oriģinālajā iepakojumā, sūtījumam pievienojot pirkuma dokumenta oriģinālu, kurā norādīts iegādes datums, un garantijas kuponu, un informāciju par bankas kontu, uz kuru pārskaitāma nauda par preču atpirkšanu, un informāciju par šī konta īpašnieku, kas nepieciešama maksājuma veikšanai.

4. Atpirkšanas cena ir sūtījumam pievienotajā pirkuma čekā norādītā, par iesūtīto preci samaksātā summa. Atpirkšanas cena tiks atmaksāta uz iesniegumā norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

5. Ja sūtījums nesatur kādu no 3. punktā noteiktajām vienībām, bet satur informāciju saziņai ar preces atpirkšanas pieprasītāju, RARE Darbnīca piecu darba dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas nosūta sūtījumu atpakaļ uz adresi, no kuras tas saņemts, paskaidrojot atpakaļsūtīšanas iemeslu. Ja atpakaļadrese nav norādīta, RARE Darbnīca uzglabā sūtījumu līdz 2012. gada 1.maijam, gaidot sūtītāja pieteikšanos. Pēc šī termiņa RARE Darbnīca var atteikties maksāt atpirkšanas cenu par šādu sūtījumu un var rīkoties ar sūtījumu pēc saviem ieskatiem.

6. Visi sūtījumi, kas iesūtīti atpirkšanai, kļūst par RARE Darbnīca īpašumu sūtījuma saņemšanas brīdī. Atpakaļ nosūtītie sūtījumi kļūst par adresāta īpašumu to nosūtīšanas brīdī.

7. Produkta veicināšanas kampaņa ir paredzēta tikai preču pircējiem mazumtirdzniecībā un darbojas tikai tajās tirdzniecības vietās kur izvietoti akcijas reklāmas materiāli. RARE Darbnīca neatpērk preces no personām, kas tās iegādājas ar nolūku pārdot tālāk.

8. Risku par pasta sūtījumiem, kas pazaudēti vai piegādāti ar nokavēšanos pasta vainas dēļ, par nepilnīgi vai nesalasāmi sniegtu informāciju uzņemas nosūtītājs. Pasta paziņojumi par sūtījuma pieņemšanu nav uzskatāmi par dokumentu, kas apliecina sūtījuma saņemšanu RARE Darbnīca.

9. Preci iespējams nosūtīt atpakaļ tikai saskaņā ar visiem augstāk minētājiem nosacījumiem.

10. Pretenzijas par atpirkšanas saistību izpildi var pieteikt līdz 2012.gada 10. maijam, iesniedzot tās rakstiski reklāmas aģentūrā RARE Darbnīca, Miera ielā 19-19, Rīga, LV-1001, tel. 29478771.

11. Produkta veicināšanas kampaņas noteikumi neskar likumā noteiktās patērētāju tiesības.