20% naudas atmaksa Philips precēm!

20% naudas atmaksa Philips precēm!

Akcijas laiks – no 20.09.2013. līdz 20.10.2013.

*Lai saņemtu 20% no iegādātās Philips preces vērtības, tev nepieciešams:

 • Iegādāties kādu no Philips blenderiem, sulu spiedēm vai virtuves kombainiem.
 • Reģistrēties akcijas mājas lapā www.20philips.lv vai aizpildīt akcijas anketu un nosūtīt to pa pastu.

Reģistrēties iespējams 20 dienu laikā no preces iegādes dienas; pasta sūtījumiem par reģistrācijas datumu kalpo pasta zīmoga datums. Klients saņems naudas atmaksu 20 kalendāro dienu laikā no pirkuma reģistrācijas internetā vai 20 dienu laikā no čeka un anketas saņemšanas pa pastu.


Akcijas noteikumi

 1. Organizētājs – SIA Larsoni.
 2. Pircējs – fiziska persona, kas iegādājusies vismaz vienu no 3. punktā minētajiem Philips produktiem.
 3. Philips akcijas produkti ir visa veida Philips blenderi, sulu spiedes un virtuves kombaini.
 4. Akcijā var piedalīties tikai Latvijas Republikas rezidenti, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.
 5. Akcija darbojas tikai tajos mazumtirdzniecības veikalos, kuros ir izvietoti akcijas reklāmas materiāli.
 6. Akcija attiecas tikai uz mazumtirdzniecības veikalu pircējiem. 20% no pirkuma vērtības netiek atmaksāta juridiskām personām, kas preces iegādājas tālākpārdošanai.
 7. Iegādājoties akcijā iekļautās preces Latvijas teritorijā no 20.09.2013. līdz 20.10.2013., 20 dienu laikā ir iespējams saņemt atpakaļ 20% no preces vērtības, kas norādīta čekā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
 8. Pieteikšanās naudas atmaksai iespējama, reģistrējot pirkumu interneta vietnē www.20philips.lv vai aizpildot anketu, kura tiek izsniegta reizē ar pirkumu un kura kopā ar čeka un garantijas talona kopiju jānosūta pa pastu uz SIA Larsoni adresi (skat. 17. punktu) Pieteikumi, kas iesniegti jebkādā citā veidā, netiks pieņemti.
 9. Ja čekā nav norādīts preces nosaukums un modelis, jāiesniedz garantijas talona kopija, kurā ir uzrādīts preces nosaukums un modelis.
 10. Par pasta sūtījumiem, kas nozaudēti vai piegādāti ar nokavēšanos, atbildību uzņemas Latvijas Pasts, savukārt par nepilnīgi vai nesalasāmi sniegtu informāciju – nosūtītājs. Uzskatāms, ka pasta sūtījumi ir saņemti 7 dienu laikā no izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs). Pasta paziņojumi par sūtījuma pieņemšanu nav uzskatāmi par dokumentu, kas apliecina, ka SIA Larsoni ir saņēmusi sūtījumu.
 11. Pieteikšanās naudas atmaksai jāveic 20 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas.
 12. Reģistrējoties obligāti jānorāda:
  • Vārds, Uzvārds;
  • telefona numurs;
  • e-pasts;
  • banka;
  • bankas konta numurs;
  • čeka fotogrāfija vai kopija tādā kvalitātē, lai būtu iespējams skaidri izlasīt preces nosaukumu un čeka numuru;
  • gadījumā, ja čekā nav norādīts preces nosaukums, nepieciešams pievienot garantijas talona kopiju vai fotogrāfiju, kurā ir ierakstīts preces un modeļa nosaukums.
 13. Ja trūkst kāda no 12. punktā minētajiem apakšpunktiem, atmaksa netiek veikta.
 14. Naudas atmaksai nevar pieteikt produktu, kura iegāde ir veikta ar līzinga apmaksu.
 15. Ja pircējs atgriež preci iegādes vietā, bet viņš jau ir saņēmis naudas atmaksu 20% apmēra no preces vērtības, viņa pienākums ir atgriezt naudas atmaksu SIA Larsoni.
 16. Naudas atmaksu iespējams saņemt tikai saskaņā ar visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem.
 17. Lai iegūtu vairāk informācijas par akciju, zvaniet uz informatīvo tālruni 66163264.
 18. Pretenzijas par naudas atmaksas saistību izpildi var pieteikt līdz 2013. gada 9. novembrim, iesniedzot tās rakstiski reklāmas aģentūrā Larsoni (SIA Larsoni, Valdemāra iela 33 – 41, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67298149).
 19. Pretenziju izskatīšanas termiņš ir 30 dienas no tās saņemšanas datuma reklāmas aģentūrā Larsoni, bet ne vēlāk kā 2013. gada 9. decembrim.