Noskaidrots 16Gb SANDISK atmiņas kartes iegūvējs!Noskaidrots 32Gb SANDISK atmiņas kartes iegūvējs!
Noskaidrots 16Gb SANDISK atmiņas kartes iegūvējs!Noskaidrots 16Gb SANDISK atmiņas kartes iegūvējs!
Noskaidrots aktīvākais SANDISK konkursa balsotājs!Noskaidrots aktīvākais SANDISK konkursa balsotājs!