Akcijas preces: Canon EOS M3, Canon EOS M10 un Canon EOS M5

Pieteikties personalizētai ādas kameras siksnai var šeit: http://palaute.verkkolataamo.fi/camerastrap/camera-strap-lat-registration.html

AKCIJAS NOTEIKUMI


1. AKCIJAS RĪKOTĀJS 
Akcijas rīkotājs ir Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Somija

2. INFORMĀCIJA PAR AKCIJU
2.1. Dalībnieki
2.1.1.
Visiem dalībniekiem ir jābūt vismaz 18 gadus veciem. 
Izplatītājiem un mazumtirgotājiem dalība akcijā ir aizliegta; akcijā viņi nedrīkst piedalīties arī klientu vārdā.

2.1.2. Tiek uzskatīts, ka visi dalībnieki ir akceptējuši šos nosacījumus kā sev saistošus.
2.2. Akcijas preces, teritorija un laiks

2.2.1. Šī akcija ir spēkā tikai iegādājoties akcijā ietvertu Canon kameru:

Akcijas preces Akcijas reģions Akcijas dāvana Pirkuma laiks Reģistrēšanas laiks
EOS M3, EOS M10 un
EOS M5 Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Igaunija, Latvija un Lietuva 
Kameras ādas siksniņa ar tajā iespiestu vārdu 01.03.2017. - 14.05.2017. 01.03.2017. - 14.06.2017.
ieskaitot sākuma un beigu datumus
2.2.2. Akcijas dāvanas saņemšanas tiesības piešķirošu akcijas preču iegādes laiks ir no 01.03.2017. līdz 14.05.2017., ieskaitot sākuma un beigu datumus.
2.2.3. Visas akcijas preces ir jāiegādājas no mazumtirgotājiem, kas darbojas Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā vai arī interneta veikalos, kuru domēna nosaukuma paplašinājums vai reģistrētā adrese ir piekritīga kādai no iepriekš nosauktajām valstīm.
2.2.4. Par katru iegādāto akcijas preci var iesniegt vienu pieteikumu.
Pieteikumi, kurus iesniedz uzņēmumi, kuri akcijas laikā iegādājušies vairāk nekā 10 akcijas preces, NETIEK pieņemti.
Šo akciju nevar kombinēt ar citām Canon akcijām.

2.2.5. Visām akcijas precēm ir jābūt jaunām un oriģinālām Canon precēm. Lietotas, atjaunotas un viltotas preces vai preces, kas jebkādā veidā pārkāpj ar Canon koncerna uzņēmumu nemateriālo īpašumu saistītās tiesības (ieskaitot, bet ne tikai paralēli importētas vai „pelēkā importa” preces), nav akcijai atbilstošas preces. Papildinformāciju par paralēli importētām precēm var iegūt vietnē http://www.canon.co.uk/greymarket
2.2.6. Akcijas preču piegādātājiem ir jābūt Canon Europa N.V vai EEZ, Šveicē vai Lihtenšteinā izvietotiem Canon uzņēmumiem. Lai izvairītos no vilšanās, vienmēr jautājiet savam mazumtirgotājam. 
2.2.7. Tirgotājam atpakaļ nodotās akcijas preces akcijā nepiedalās un ar šīm precēm saistītie dāvanas saņemšanas pieprasījumi netiks ņemti vērā. Ļaunprātību konstatēšanas gadījumā Canon patur tiesības uzsākt tiesvedību pret attiecīgajiem dalībniekiem.

3. DALĪBA UN DĀVANAS SAŅEMŠANA
3.1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekiem ir jāiegādājas akcijas prece akcijas laikā (1.3.2016 – 14.5.2017) UN jānosūta derīgs pieteikums internetā laikā no trešdienas, 01.03.2017., plkst. 00.01 līdz trešdienai 14.06.2017., plkst. 24.00. 
3.2. Uzmanīgi aizpildiet (tajā skaitā — ievadot preces sērijas numuru un kameras siksnā iespiežamo vārdu) pieteikumu interneta vietnē Canon.lv/akcija. Ieskenējiet, augšupielādējiet un pievienojiet savam pieteikumam pirkuma čeku vai (interneta veikalā izdarīta pirkuma gadījumā) pasūtījuma apstiprinājumu (iesk. PVN). Dalībniekiem uz e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu. 
3.3. Canon nodrošina kameras siksnas piegādi (piegādes izmaksas iekļautas cenā) dalībnieka norādītajā adresē 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Canon neatbild par neizdevušos dāvanas piegādi, ja norādītā adrese nav pareiza.
3.4. Dāvanu nevar pilnībā vai daļēji apmainīt pret naudu vai citu dāvanu. Canon patur tiesības piedāvāt līdzīgu dāvanu (pēc īpašībām līdzīgu vai līdzvērtīgu vai labāku), ja akcijas dāvana nav pieejama. Canon ir atbildīgs par iespējamiem nodokļiem, kas saistīti ar akcijas dāvanām, vai citām obligātajām saistībām.

3.5. Akcijas preces ir pieejamas tik ilgi, kamēr pietiek preču. Canon nav atbildīgs, ja mazumtirgotāji akcijas laikā nespēj piegādāt akcijas preču pasūtījumus.

3.6. Canon neizskata pieteikumus, kas ir saņemti pēc trešdienas, 14.06.2017., plkst. 24.00. Canon neizskata pieteikumus, kurus uzskata par nepilnīgiem vai neskaidriem. Canon nav atbildīgs par pieteikumiem, kas saņemti novēloti vai nav saņemti.

4. ATBRĪVOJUMS NO ATBILDĪBAS
4.1. Canon likumā noteiktajā apmērā atsakās no atbildības, kas saistīta ar jebkādiem zaudējumiem, jebkādu kaitējumu vai jebkādiem nelaimes gadījumiem, kas akcijas laikā radīti dalībniekiem jebkāda iemesla dēļ. Neviens no šiem noteikumiem tomēr neatbrīvo Canon no atbildības un nemazina Canon atbildību par fizisku kaitējumu vai nāves gadījumu, kura iemesls ir pierādīta Canon darbinieku vai pārstāvju nevērība.
4.2. Canon patur tiesības atsaukt šo akciju, pielāgot un/vai mainīt to jebkurā brīdi tā, ka tas nerada nekādu atbildības pienākumu, vienlaikus vienmēr cenšoties mazināt ietekmi uz dalībnieku, lai novērstu pārmērīgu vilšanos.
4.3. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieprasījumu, lai pārliecinātos, vai šie noteikumi tiek ievēroti, kā arī lai pieprasītu iespējamu papildinformāciju vai papildu dokumentus. Canon, par to atsevišķi nepaziņojot, ir tiesības atcelt dalību vai liegt akcijā piedalīties tām personām, kas akcijā ir piedalījušās vai cenšas piedalīties, izmantojot aizliegtus paņēmienus.
Canon lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami.
5. INFORMĀCIJAS APSTRĀDE
Canon Europa N.V. un Canon Europe Limited, kas ir reģistrēti Lielbritānijā ar reģistrācijas numuru 4093977, adrese: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Lielbritānija, ir šīs akcijas dalībnieku iesniegtās personiskās informācijas reģistra uzturētāji atbilstoši piemērojamajiem personu datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. Canon Europa N.V. un/vai tā koncerna uzņēmumi apstrādā personisku informāciju šīs akcijas pārvaldības un/vai apstiprinātu tirgvedības mērķu nolūkā, ieskaitot informācijas nodošanu trešām personām, kuras ir ieceltas pārvaldīt akciju. Ja dalībnieks nevēlas, lai viņa kontaktinformācija tiktu izmantota tirgvedības mērķu nolūkā vai tādēļ, lai Canon nākotnē sazinātos ar viņu līdzīgās akcijās, aizpildot atmaksas veidlapu viņam NAV jāatzīmē konkrētā piekrišanas rūtiņa.

6. JURIDISKIE JAUTĀJUMI
Kā patērētājam jums nepieciešamības gadījumā ir iespēja sākt tiesvedību savas dzīvesvietas valsts tiesā, savā valodā. Par jūsu tiesībām konsultācijas var sniegt vietējā patērētāju aizsardzības iestāde. Šie noteikumi neierobežo likumā noteiktās tiesības.