Каталог
Корзина

ELKOR AKCIJAS

2021. GADA ATMAKSAS AKCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Akcija

1. Iegādājieties kādu no jauniem printeriem, kas ir norādīti sarakstā tālāk esošajā tabulā (turpmāk — atlasītie produkti), laika posmā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021 (turpmāk — akcijas periods) un pieprasiet atmaksu līdz 120 € apmērā.

2. Akcija attiecas uz Atlasītajiem produktiem, kuri Akcijas periodā ir iegādāti tieši no uzņēmuma Epson vai Epson pilnvarota tālākpārdevēja.

2021. GADA ATMAKSAS AKCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

3. Akcijā drīkst piedalīties personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kuras pastāvīgi uzturas Latvijā, un Akcijas ietvaros katra mājsaimniecība drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 prasības. Attiecībā uz katru Atlasīto produktu drīkst iesniegt tikai 1 prasību.

4. Akcijā drīkst piedalīties tikai klienti, kuri ir gala lietotāji. Šīs Akcijas ietvaros nedrīkst iesniegt prasības saistībā ar iegādātiem Atlasītajiem produktiem, kuri tiks tālākpārdoti trešajām pusēm. Tālākpārdevēji nedrīkst iesniegt prasības savu klientu vārdā.

5. Akcijā nedrīkst piedalīties uzņēmuma Epson darbinieki, pārstāvji, izplatītāji, tālākpārdevēji, iesaistīto izplatītāju mazumtirdzniecības darbinieki vai jebkura persona, kura ir saistīta ar Akciju.

6. Akcija neattiecas uz lietotiem, atjaunotiem vai saremontētiem produktiem.

7. Atmaksas prasība ir jāiesniedz 30 kalendāro dienu laikā pēc pirkšanas datuma. Prasību iesniegšanas beigu datums ir 30.01.2022.

Prasības iesniegšana

8. Iesniedziet prasību tiešsaistē, apmeklējot vietni www.epson.lv/ecotankcashback, aizpildot prasības veidlapu tiešsaistē un iesniedzot to kopā ar pirkuma apliecinājuma kopiju un printera sērijas numura fotoattēlu. Jums būs jānorāda personas dati, tostarp bankas informācija.

9. Kā pirkuma apliecinājums ir jāiesniedz salasāma mazumtirdzniecības čeka vai rēķina kopija, kurā ir skaidri norādīts mazumtirgotāja nosaukums, pirkšanas datums, produkta nosaukums un pirkšanas cena.

10. Pēc prasības saņemšanas jums tiks nosūtīts e-pasta ziņojums ar saņemšanas apstiprinājumu.

11. Atmaksa tiks veikta, izmantojot bankas pārskaitījumu, 30 dienu laikā pēc prasības apstiprinājuma saņemšanas. Akcijas rīkotājs veiks bankas pārskaitījumu uz kontu, kurš ir izveidots valstī, kurā iegādājāties Epson produktu. Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par bankas izmaksām, kas jums tiks piemērotas saistībā ar atmaksas summas bankas pārskaitījumu. Tādējādi, ja banka iekasē papildu izmaksas, šīs maksas tiks atskaitītas no atmaksas summas.

12. Prasības iesniedzēja pienākums ir nodrošināt pareizu bankas konta informāciju; gadījumā, ja ir sniegta nepareiza informācija un Akcijas rīkotāja maksājums tiek noraidīts vai jūs to nesaņemat, akcijas rīkotājam nav atkārtoti jāveic šis maksājums.

Ierobežojumi

13. Gadījumā, ja atmaksa veido ar nodokli apliekamus atvieglojumus, nodokļa maksājums ir jāveic saņēmējam.

14. Ja ar prasību saistītais Atlasītais produkts jebkāda iemesla dēļ tiek nodots atpakaļ pārdevējam, klients vairs nav tiesīgs saņemt atmaksu, un klientam jau veiktā atmaksa ir jāatlīdzina akcijas rīkotājam septiņu dienu laikā.

15. Akcijas rīkotājs patur tiesības pieprasīt papildu pierādījumus, kuri var palīdzēt apstiprināt prasību, gadījumā, ja Akcijas rīkotājs uzskata, ka prasība, iespējams, nav pamatota.

16. Prasība netiks apstiprināta, ja:

  •  Atlasītais produkts nav iegādāts Akcijas perioda laikā;
  •  nav pilnībā aizpildīta prasības veidlapa;

2021. GADA ATMAKSAS AKCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

  • nav nodrošināts pirkuma apstiprinājums vai tas nav salasāms;
  • prasība netika iesniegta 30 kalendāro dienu laikā pēc iegādes datuma;
  • neesat ievērojis šos noteikumus un nosacījumus.

Personiskā informācija

17. Reģistrējoties akcijai, jums būs jāiesniedz personiska informācija, kas ir nepieciešama uzņēmumam Epson Akcijas organizēšanai. Vairāk informācijas skatiet paziņojumā par konfidencialitāti akcijā. Papildus atļaujai izmantot jūsu personisko informāciju akcijas organizēšanas nolūkā Epson lūdz arī atļauju sūtīt jums tādus mārketinga materiālus kā aptaujas par Epson zīmola produktiem, biļetenus un/vai Epson reklāmas. Jums nav pienākuma to darīt.

Vispārīga informācija

18. Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par noraidītām prasībām. Akcijas rīkotājs noraidīs prasības, kuras tiks iesniegtas pēc prasību iesniegšanas beigu datuma un kuras Akcijas rīkotājs pamatoti uzskatīs par nepilnīgām, nesalasāmām vai krāpnieciskām.

19. Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas tās valsts likumi, kurā esat iegādājies Atlasīto produktu, un šie noteikumi un nosacījumi ir attiecīgā reģiona kompetento tiesas instanču jurisdikcijā.

20. Piedaloties šajā akcijā, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šos noteikumus un nosacījums un tiem piekrītat. Akcijas rīkotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai mainīt šos noteikumus un nosacījumus gadījumā, ja rodas apstākļi, kurus akcijas rīkotājs nevar kontrolēt.

Akcijas rīkotājs:

Akcijas rīkotājs ir uzņēmums Epson Europe B.V., kurš ir reģistrēts Amsterdamā, Nīderlandē. Jebkāda veida saziņai izmantojiet šo adresi: Epson European Marketing Department, P829 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Anglija