Izjūti atšķirību ar Philips Sonicare!

Mēs, tāpat kā Tu, ticam savu produktu kvalitātei. Tieši tas ir iemesls, kāpēc garantējam 90 dienu naudas atmaksas periodu, ja iegādātā Philips Sonicare zobu birste neatbildīs tavām prasībām.

AKCIJAS NOTEIKUMI


1. Šajā produktu veicināšanas akcijā ir iekļautas Philips Sonicare zobu birstes ar kodu HX6511/35, HX6511/33, HX6511/50, HX8911/01, HX8923/34, HX6762/43, HX 6932/36, HX6971/33, HX6971/59, HX9172/14, HX9332/04, HX9312/04, HX9362/67, HX9372/04, HX9352/04,  kas iegādātas laika posmā no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 30. aprīlim.

2. Akcijā iekļautās preces 90 dienu laikā pēc pirkuma var iesniegt atpirkšanai SIA Headline Solutions, Blaumaņa iela 34-1, Rīga, LV-1011, iepriekš sazinoties pa tālruni (tālr. +371 28357521) vai rakstot uz e-pastu info@headlinegroup.eu. Nosūtot pa pastu, iesniegšanas diena ir diena, kad sūtījums saņemts pastā. Pasta zīmogam uz sūtījuma ir jāatbilst akcijas periodam.

3. Atpirkšanai iesniedzamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tā iegādāta. Jāatdod arī pirkuma brīdī iegūtie papildu labumi (dāvanu kartes un dāvanas) bez bojājumiem, oriģinālajā iepakojumā. Sūtījumam jāpievieno pirkuma dokumenta oriģināls (pirkuma čeks), kurā norādīts iegādes datums, kā arī garantijas kupons un informācija, kas nepieciešama, lai pārskaitītu naudu par preces atpirkšanu: bankas konts un tā īpašnieka vārds, uzvārds.

4. Prece tiks atpirkta par summu, kāda ir norādīta pievienotajā pirkuma čekā. Nauda tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas. 

5. Ja sūtījums nesatur kādu no 3. punktā noteiktajām vienībām, bet satur informāciju saziņai ar preces atpirkšanas pieprasītāju, SIA Headline Solutions divdesmit dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas nosūtīs sūtījumu atpakaļ uz adresi, no kuras tas saņemts, paskaidrojot atpakaļsūtīšanas iemeslu. Ja adrese nav norādīta, SIA Headline Solutions uzglabās sūtījumu līdz 2017. gada 15. septembrim, gaidot sūtītāja pieteikšanos. Pēc šī termiņa SIA Headline Solutions var atteikties maksāt atpirkšanas cenu par šādu sūtījumu un var rīkoties ar sūtījumu pēc saviem ieskatiem. 

6. Visi sūtījumi, kas iesūtīti atpirkšanai, sūtījuma saņemšanas brīdī kļūst par SIA Headline Solutions īpašumu. Atpakaļ nosūtītie sūtījumi kļūst par adresāta īpašumu to nosūtīšanas brīdī.

7. Šī kampaņa attiecas tikai uz mazumtirdzniecības pircējiem un darbojas tikai tajās tirdzniecības vietās, kur izvietoti kampaņas reklāmas materiāli. SIA Headline Solutions neatpērk preces, kuras iegādātas nolūkam tās pārdot tālāk.

8. Naudas atmaksai nevar pieteikt produktu, kura iegāde veikta līzingā.

9. SIA Headline Solutions neuzņemas risku par pasta sūtījumiem, kas pazaudēti vai piegādāti ar nokavēšanos pasta vainas dēļ, kā arī par nepilnīgi vai nesalasāmi sniegtu informāciju. Pasta paziņojumi par sūtījuma ieņemšanu nav uzskatāmi par dokumentu, kas apliecina sūtījuma saņemšanu SIA Headline Solutions.

10. Naudu par preci iespējams saņemt tikai saskaņā ar visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem.

11. Produktu veicināšanas kampaņas noteikumi neskar likumā noteiktās patērētāju tiesības.

12. Pretenzijas par atpirkšanas saistību izpildi var pieteikt līdz 2017. gada 30. augustam, iesniedzot tās rakstiski reklāmas aģentūrā SIA Headline Solutions, Blaumaņa iela 34-1, Rīga, LV-1011, tālr. +371 28357521